ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มี.ค. 65 การสอบ NT สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
07 ก.พ. 65 เปิดเรียนระบบ On - site ทุกชั้นเรียน 100 %
เรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน โรงเรียนสามแยกบางคูลัด จั่นเพชรวิทยาคาร ขอแจ้งเรื่องการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ในวันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
01 ก.พ. 64 ถึง 01 มี.ค. 64 เปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โปรดรักษาความสะอาด หมั่นล้างมือบ่าย ๆ เพื่อสุขภาพที่ดี และโปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าโรงเรียน โรงเรีสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
01 พ.ค. 63 ถึง 31 พ.ค. 63 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ - สู้ COVID-19
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2563
01 พ.ค. 63 ถึง 01 ก.ค. 63 วันที่ 1 ก.ค. เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2563
06 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562
23 ส.ค. 62 นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เมืองทองธานี
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
14 ส.ค. 62 กิจกรรม ASEAN

โรงเรียนสามแยกบงคูลัด : ชุดประจำชาติ
13 ส.ค. 62 รับการประเมิน " โรงเรียนคุณธรรม "
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
12 ส.ค. 62 วันหยุด : วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม
08 ส.ค. 62 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯ พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด : เสื้อสีฟ้า / ชุดโทนสีฟ้า
24 ก.ค. 62 กำหนดการสอบ MEP ครั้งที่ 1/2562
สอบ MEP ครั้งที่ 1  24  กรกฎาคม  2562
ชุดนักเรียน ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 พ.ค. 62 ถึง 16 พ.ค. 62 โรงเรียนสามแยกบางคูลัดประกาศเปิดภาคเรียนที่1/2562 ในวันที่16 พฤษภาคม2562
ประกาศวันเปิดภาคเรียน1/2562
03 พ.ค. 62 คุณครูสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คูณครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
16 มี.ค. 62 ถึง 15 เม.ย. 62 โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)กำหนดปิดภาคเรียนปีการศึกษา2561 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
12 มี.ค. 62 สอบ LCT ป.3 ป.6
การสอบสมรรถนะสำคัญชองผู้เรียน (Local Competency Test : LCT)
11 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6
05 มี.ค. 62 การสอบ mep ของนักเรียนชั้นป.1-ป.5
21 ก.พ. 62 กิจกรรมDay Camp2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
15 ก.พ. 62 นนทรีบาน2562
นนทรีบาน 15/02/2562
02 ก.พ. 62 รวมพลังพิชิต O-net
11 ก.ย. 61 ถึง 13 ก.ย. 61 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สอบปลายภาค
วันที่ 11 - 13 กันยายน 2561
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
เสื้อเหลือง หรือชุดสุภาพ
26 ก.ค. 61 แห่เทียนพรรษาถวายวัดเอนกดิษฐาราม
ชุดสุภาพ
28 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู ประจำปี 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
25 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ช่วงภาคบ่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
05 มี.ค. 61 ถึง 07 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่2/2560
วันที่ 5 มีนาคม 2561 สอบ MEP ป1-ป4
วันที่ 6-7 มีนาคม สอบตาม 8 กลุ่มสาระ
30 มิ.ย. 57 ถึง 10 ก.ค. 57 แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดเอนก อำเภอบางใหญ่

18 พ.ค. 57 ประชุมปฐมนิเทศและผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
16 พ.ค. 57 โรงเรียนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสามแยกบางค๔ูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
12 พ.ค. 57 โรงเรียนได้รับการประเมินงานสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
07 เม.ย. 57 งานทำบุญโรงเรียนสามแยกบางคูลัดและวันสงกานต์ ปี 2557

10 ก.พ. 57 ถึง 12 ก.พ. 57 สมศ. ประเมินภายนอกที่โรงเรียนสามแยกบางคูลัด

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและปีใหม่

โรงเรียนสามแยกบางคูลัด