ภาษาไทย (Thai Subject)
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้น ป.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้น ป.2 เล่ม 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.41 MB
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้น ป.2 เล่ม 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.78 MB
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้น ป.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
แบบฝึกหัดภาษาไทย ชั้น ป.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.19 MB
แบบฝึกหัดภาษาไทย ชั้น ป.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.1 MB
แบบฝึกหัดภาษาไทย ชั้น ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 670.6 KB