สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน - เหลือง
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกนนทรี