ภาพกิจกรรม
ทางโรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.นิทัศน์ วิเชียรเลิศ
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ทางโรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
ขอขอบพระคุณ
ท่านไพโรจน์ คลังนุช  รองนายก อบจ.นนทบุรี ที่ได้มอบหมายให้ 
ท่านผอ.นิทัศน์ วิเชียรเลิศ   คลังสมองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อบจ.นนทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้คำชี้แนะ แนวทางการจัดการเรียนการสอนการอ่านและการเขียนภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจในการทำงานแก่คณะครูและบุคลากรนักเรียนโรงเรียนสามแยกบางคูลัด ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 

โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,13:29   อ่าน 67 ครั้ง