ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา ตามโครงการขยะเพื่อชุมชน
ทางโรงเรียนสามแยกบางคูลัด ต้องขอขอบพระคุณนางอุไร  พึ่งสุขแดง และโครงการขยะเพื่อชุมชนมอบทุนการศึกษา เพื่อเยาวชนคนบ้านใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามแยกบางคูลัด
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,14:13   อ่าน 12 ครั้ง