ภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สะเต็มศึกษา)
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด ขอขอบพระคุณโรงเรียนหนองลวกราษฎ์ร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สะเต็มศึกษา) 
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,14:24   อ่าน 9 ครั้ง