ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65
นางสาวสนัญญา ทับคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 65
นางสาวสนัญญา ทับคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 65
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด จั่นเพชรวิทยาคาร ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
ประกาศจากทางโรงเรียนสามแยกบางคูลัด จั่นเพชรวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสามแยกบางคูลัด
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
ประกาศ เปิดเรียน On-site 2565
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน ต.บ้านใหม่ ตรวจ ATK ให้แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
วารสารโรงเรียนสามแยกบางคูลัด เดือนมกราคม 2565
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ ATK ให้กับนักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
SYB : ประกาศ รับสมัคร นักเรียนใหม่ 2564 !!!
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
ล้างมือ 7 ขั้นตอน ห่างไกลโรค
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 63
SYB : รับสมัคร นักเรียนใหม่ 2563
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 63
กำหนดสอบ MEP กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 62
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 62
โรงเรียนสามแยกบางคูลัดเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15พฤษภาคม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
การสอบปลายภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 62
โรงเรียนสามแยกบางคูลัดปิดเรียนวันที่31 ม.ค.-1ก.พ.62
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 62
ผอ. นงลักษณ์ ช้างสาร โรงเรียนสามแยกบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 60