ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสามแยกบางคูลัดเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษาใหม่ 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้ (อ่าน 8) 17 ก.พ. 62
โรงเรียนสามแยกบางคูลัดปิดเรียนวันที่31 ม.ค.-1ก.พ.62 (อ่าน 10) 30 ม.ค. 62
นักเรียนชั้น ป.6 เตรียมสอบ O-Net (อ่าน 20) 21 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 219) 28 ก.พ. 61
ผอ. นงลักษณ์ ช้างสาร โรงเรียนสามแยกบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 285) 23 เม.ย. 60
ประกาศทางโรงเรียน (อ่าน 667) 06 ต.ค. 58
ผลการประเมินภายนอกโดย สมศ รอบที่ 3 (อ่าน 732) 06 พ.ย. 57
ร่างแผนยุทธศาสตร์ อบจ นนทบุรี ฉบับสมบูรณ์ (อ่าน 1382) 01 ต.ค. 57
ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 57 ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย (อ่าน 1364) 18 ก.ค. 57
ภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนสามแยกบางคูลัด (อ่าน 896) 06 เม.ย. 57
ตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4 (อ่าน 700) 14 มี.ค. 57
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหาร (อ่าน 1182) 11 มี.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ศึกษาพืชสนใจ เรื่องกล้วยน้ำหว้า พันธ์มะลิอ่อง) (อ่าน 1281) 11 มี.ค. 57
คณะผู้ประเมินภายนอก (สมศ) ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงเรียนสามแยกบางคูลัด วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 25 (อ่าน 729) 15 ก.พ. 57
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 1970) 18 ก.ค. 56
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) (อ่าน 862) 30 มิ.ย. 56