ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 62
โรงเรียนสามแยกบางคูลัดเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15พฤษภาคม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
การสอบปลายภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 62
การสอบ mep ของนักเรียนชั้นป.1-ป.5
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 62
โรงเรียนสามแยกบางคูลัดปิดเรียนวันที่31 ม.ค.-1ก.พ.62
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 62
ผอ. นงลักษณ์ ช้างสาร โรงเรียนสามแยกบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 60
ผลการประเมินภายนอกโดย สมศ รอบที่ 3
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 57
ร่างแผนยุทธศาสตร์ อบจ นนทบุรี ฉบับสมบูรณ์
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 57
ตารางเปรียบมาตรฐานการศึกษา , สพฐ , สมศ กับ มาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 57 ขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 57
ภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนสามแยกบางคูลัด
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 57
ตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 4
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 57
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ศึกษาพืชสนใจ เรื่องกล้วยน้ำหว้า พันธ์มะลิอ่อง)
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 57
คณะผู้ประเมินภายนอก (สมศ) ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงเรียนสามแยกบางคูลัด วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 25
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 57
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 56
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร)
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 56