ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสนัญญา ทับคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางสาวสนัญญา  ทับคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีที่เน้นท้องถิ่นนนทบุรี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,21:16   อ่าน 275 ครั้ง