ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสนัญญา ทับคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางสาวสนัญญา  ทับคล้าย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด (จั่นเพชรวิทยาคาร) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในยุคดิจิทัลตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,21:18   อ่าน 295 ครั้ง